Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Modtageklasserne

 

På Sortebakkeskolen har vi modtageklasser for elever, som ikke mestrer det danske sprog til at kunne følge undervisningen i en dansk klasse.

Målet med undervisningen i modtageklasserne er at give eleverne danskfaglige forudsætninger, for at kunne udsluses til almen klasserne. Samtidig handler det om at gøre eleverne trygge ved at gå i skole på en dansk skole og få skabt sociale relationer med skolens øvrige elever.

Senest to år efter at eleven er begyndt i modtageklassen, skal eleven være udsluset på fuld tid i en alderssvarende klasse. Dog er der fortsat mulighed for at modtage sprogstøtte få timer om året.