Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Skolekort

 

Sammen med Nordjyllands Trafikselskab (NT) sørger vi for gratis skolebus til og fra skole for de børn der er berettiget til det i følge Folkeskoleloven.

 

Eleven er berettiget til kørsel hvis:

A) Eleven går på distriktsskolen, men skolevejen er længere end:

  • 2,5 km for 0.-3. klasse
  • 6 km for 4.-6. klasse
  • 7 km for elever i 9. klasse

B) Eleven går på distriksskolen, men skolevejen er ikke sikker eleven at færdes på. Se kommunens trafikfarlige veje her.

C) Eleven går på distriksskolen, men er syg eller invalideret f.eks. med et brækket ben.

D) Eleven går i et specialtilbud (henvist af Rebild Kommune) som foregår på en anden skole end distriksskolen.

 

Hvis én af de betingelser er opfyldt, betaler Rebild Kommune for transporten. Hvis du er i tvivl om du er berettiget, så spørg på skolen.

 

Skolen udleverer buskort

Det er den enkelte skole, som sørger for at bestille og udlevere buskort til de elever, der er berettiget til det.

Kontakt skolen og hør nærmere - Vær opmærksom på at der skal bruges et pasfoto for at lave buskortet.

 

Kørsel for børn i specialskole

Børn der går i specialskole og som har behov for kørsel kan køre med specialskolebussen. Her bliver eleverne hentet på hjemadressen og kørt i taxa/minibus til skolen. Det er Center Børn og Unge, der i samarbejde med forældrene og den enkelte skole vurderer, om et barn har behov for at køre med specialskolebussen eller kan benytte den kollektive bustrafik.


Retningslinjer fra Nordjyllands Trafikselskab

Skolekort udstedes til befordringsberettigede elever på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Skolekort bestilles på skolen. Hvis du ikke ved, om du er befordringsberettiget, skal du henvende dig til skolen.

 

Går du på en skole, der ikke er din bopælsskole, er du ikke befordringsberettiget, og så kan du ikke få et skolekort. Du kan i stedet benytte et almindeligt periodekort.
 


Gyldighed


Et skolekortbestår af et plastkort med foto, personoplysninger og zonegyldighed.

Et skolekort er gyldigt til rejser indenfor zonegyldigheden på alle hverdage med undtagelse af skolernes sommerferie og perioden 24.-31. december. Et skolekort er ikke gyldigt til rejser på lørdage, søn- og helligdage, og på fredage skal sidste påstigning ske inden klokken 18.00.

Skolekortet kan ikke benyttes til kørsel i teletaxi efter kl. 18.00, og skolekortet kan heller ikke benyttes i NT's natbusser.

 

Reglen om, at et betalende barn kan tage et andet barn under 12 år med gratis i bussen/toget, gælder ikke ved brug af skolekort.