Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Afleveringsopgaver og lektier

 

Skolen ser det som en vigtig opgave, at gøre eleverne parat til en ungdomsuddannelse, og en del af dette indbefatter en god kultur omkring lektier og afleveringer, da dette er en fast del i langt de fleste ungdomsuddannelser. Der er derfor lektier i langt de fleste fag samt afleveringer i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Eleverne kan, ved en koncentreret indsats i lektiecafe, nå en hel del af de daglige lektier, men der skal altid påregnes tid hjemme til bl.a. daglig læsetræning. Kravene til elevernes læsning til afgangsprøverne i 9. kl. klasse er af en sådan karakter, at den mængde læsning eleverne har i skoletiden ikke alene kan sikre progression i elevernes læsning. Læsningen hjemme kan ske i form af skønlitteratur, faglitteratur, læsning med øjne eller ører, træning på computeren osv. Dansklærerne er altid behjælpelige med støtte, råd og vejledning til forældrene, hvis man er i tvivl.

Nogle klasser har lektiedukse, som sørger for at lægge lektierne på intra eller på deres facebookside, i andre klasser er det læreren der gør det, eller skriver det i klassernes ugeplaner (som udgives hver fredag til både elever og forældre).