Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

En skoledag

Lektier

Den primære lektielæsning i indskolingen drejer sig om den første læsning, det er vigtig at hjemmet prioriterer, at bruge tid på, at understøtte den første læseindlæring, så eleverne kommer godt fra start. Der vil som udgangspunkt være læselektier / opgaver der understøtter læseindlæringen hver dag.

 

Frikvarter

Eleverne i indskolingen har frikvartersområde, som kun er for indskolingsbørn. Der er altid 3-4 voksne til at dække området. Området er stort og der er bevoksning som børnene elsker at lege i, alle voksne bærer derfor en gul vest, så børnene hurtigt kan finde en voksen, hvis behovet skulle opstå.

Vores legeplads er indrettet med særlig fokus på muligheder for bevægelse. Der er Tarzan-sti, klatretårn, høje træer og gynger. - og så er der masser af bolde, sjippetov osv., som er med til at gøre det sjovt at bruge sin pause til at bevæge sig i.

 

Socialt

Pædagogernes deltagelse i indskolingen bidrager til styrkelse af de sociale kompetencer og bidrager positivt til elevernes relationsdannelse.